Räjähdyssuojaus

Onko annostelupumpun sovelluttava käytettäväksi räjähdysvaarallisissa tiloissa?

***ATEX (Atmosphère explosible) on tuotedirektiivin 94/9/EY ja olosuhdedirektiivin 1999/92/EY mukainen räjähdyssuojaus***

Kyllä = Vain räjähdyssuojatut annostelupumput näytetään
Ei = Vain sellaiset annostelupumput näytetään, joissa ei ole räjähdyssuojausta
Ei merkitystä = rajausta ei tehdä