Ex-skydd

Behöver du en doserpump som är lämplig att använda inom en explosionsfarlig zon?

***ATEX (Atmosphère explosible), explosionsskydd enligt produktdirektiv 94/9/EG och användardirektiv 1999/92/EG***

Ja =Enbart doserpumpar med Ex-skydd kan väljas
Nej = Enbart doserpumpar utan Ex-skydd kan väljas
ingen uppgift = valet beaktas inte