Uppgift

Vad har pumpen för uppgift? Ska pumpen transportera eller dosera vätskor?