Driftsätt

I vilket driftsätt ska pumpen köras? Ska doserpumpen kunna styras externt? Manuell = manuell inställning av kapaciteten
Kontakt = extern styrning över potentialfria kontakter
Analog = extern styrning med standardsignal 0/4-20 mA Timer = processtimer eller inbyggd tidsstyrning
PROFIBUS® = gränssnitt PROFIBUS®
CANopen = gränssnitt CANopen