Avgasande medium

Om du vill dosera ett avgasande medium i din applikation måste du absolut säkerställa en korrekt installation!