Viskositet

Viskositet är en vätskas seghet, t.ex. hos natronlut. Hög viskositet innebär en tjock vätska, en låg däremot en tunn vätska.

tunnflytande = lågviskös, lågt talvärde
tjockflytande = högviskös, högt talvärde


Exempel:

Vatten = 1 mPas
Trögflytande olja ca 2000 mPas
Glycerol (ren) = 1480 mPas
Olivolja ca 100 mPas
Honung = 10 000 mPas.

Om du vill dosera vätskor med viskositet > 3 000 mPas är det väsentligt med flera parametrar för att välja pump. Samråd med oss.