Kapacitet

Värdena hos de visade pumpmodellserierna anger även bandbredden hos de enskilda pumparna i denna modellserie.

Kapacitet/min. betecknar den minsta kapaciteten hos den minsta pumpen i serien.

Kapacitet/max. betecknar den maximala kapaciteten hos den största pumpen i serien.

Uppgifterna gäller för vatten vid 20 °C. Om det pumpade mediet har en högre viskositet minskas pumparnas kapacitet.