Vastapaine

Pumppusarjan arvot kertovat sarjan yksittäisten pumppujen ominaisuuksista.

Min. vastapaine kuvaa sarjan pienimmän pumpun pienintä mahdollista vastapainetta.

Maks. vastapaine kuvaa sarjan suurimman pumpun suurinta mahdollista vastapainetta.

Arvot perustuvat olosuhteisiin, joissa veden lämpötila on 20 °C.