Mottryck

Värdena hos de visade pumpmodellserierna anger även bandbredden hos de enskilda pumparna i denna modellserie.

Mottryck/min. betecknar det minsta mottrycket hos den minsta pumpen i serien.

Mottryck/max. betecknar det maximala mottrycket hos den största pumpen i serien.

Alla värden gäller för vatten vid 20 °C.