Pumpenauswahlhilfe

1-10 från 29 Visade pumpar
Bild vergrößernalpha c Membrandosierpumpe

alpha

Kapacitet: 1,00 - 30,60 l / h
Mottryck: 10,0 - 2,0 bar

 • God sugförmåga, mjuka doserslag och konstant noggrann dosering
 • Robust uppbyggnad: Kraftig spaltpolmotor med växel, slagtålig och kemikaliebeständig kapsling i glasfiberarmerad plast, styrd excenter för slagrörelsen
 • Automatisk avluftning vid fullt drifttryck för avgasande medier tack vare att avluftningsventilen är kombinerad med en inbyggd avluftningsskruv
Mer info Spara pump
Bild vergrößernBeta® Membrandosierpumpe

Beta®

Kapacitet: 0,74 - 32,00 l / h
Mottryck: 25,0 - 2,0 bar

 • Till varje kemikalie finns det ett passande doserhuvud vilket ger en universell användning
 • Slitagetålig drift
 • Utmärkta egenskaper för långtidskörning
Mer info Spara pump
Bild vergrößern

DULCO flex Control

Kapacitet: 30,00 - 30,00 l / h
Mottryck: 7,0 - 5,0 bar

 • Inställning av doserkapacitet direkt i l/h eller i gph
 • Enkelt slangbyte
 • Inga problem med kraftigt förgasande medier eller luftinneslutningar
Mer info Spara pump
Bild vergrößernSchlauchpumpe DULCO®flex DF2a

DULCO®flex DF2a

Kapacitet: 0,40 - 2,40 l / h
Mottryck: 1,5 - 1,5 bar

 • Nästan ljudlös drift
 • Skonsam behandling av dosermediet eftersom inga ventiler finns
 • Enkel hantering
Mer info Spara pump
Bild vergrößernSchlauchpumpe DULCO®flex DF4a zur Flockungsmitteldosierung

DULCO®flex DF4a

Kapacitet: 0,40 - 12,00 l / h
Mottryck: 4,0 - 1,5 bar

 • Enkel och bekväm skötsel med en språkneutral användarstyrning och programmering via fyra knappar på fronten
 • En säker skötsel genom inmatning av reproducerbar mängd och koncentration
 • Den enkla installationen möjliggör kompletteringar i efterhand - även i befintliga anläggningar
Mer info Spara pump
Bild vergrößernEXtronic® Membrandosierpumpe

EXtronic®

Kapacitet: 0,19 - 60,00 l / h
Mottryck: 25,0 - 2,0 bar

 • ATEX-godkännd
 • Slaglängden ställs in exakt och med hög reproducerbarhet genom mikrometer-inställningsratten
 • Tillförlitlig drift även vid variationer i nätspänningen tack vare kompensering. Växling från 50 till 60 Hz-drift sker automatiskt
Mer info Spara pump
Bild vergrößerngamma/ X Membrandosierpumpe

gamma/ X

Kapacitet: 2,30 - 45,00 l / h
Mottryck: 25,0 - 2,0 bar

 • Feldosering är utesluten: direkt inställning och övervakning av doserkapaciteten i klartext
 • Kostnads- och platsbesparingar genom den inbyggda 1-veckors-processtimern. Det intelligenta alternativet till kopplingsuret
 • Tydligt avläsbara värden på den stora belysta LC-skärmen - även under ogynnsamma siktförhållanden
Mer info Spara pump
Bild vergrößerngamma/ XL

gamma/ XL

Kapacitet: 8,00 - 80,00 l / h
Mottryck: 25,0 - 2,0 bar

 • Enkel inställning av doserkapacitet direkt i l/h eller i gph
 • Integrerad tryckmätning och indikering för högre säkerhet vid idrifttagningen och under processen
 • Bluetooth- och WLAN-anslutning för enkel konfiguration samt för att avläsa processdata (tillval)
Mer info Spara pump
Bild vergrößernHydro Hydraulik-Membrandosierpumpe

Hydro/ 2

Kapacitet: 3,00 - 68,00 l / h
Mottryck: 100,0 - 25,0 bar

 • Hög processäkerhet: Flerskiktsmembran med inbyggd membranbrottssignalering och en övertrycksventil inbyggd i hydrauliken
 • Hög processkvalitet: Doseringens reproducerbarhet bättre än ±1 %
 • Stort användningsområde, lätt att anpassa till kapacitetskrav och till dosermediet
Mer info Spara pump
Bild vergrößernHydro Hydraulik-Membrandosierpumpe

Hydro/ 3

Kapacitet: 10,00 - 170,00 l / h
Mottryck: 100,0 - 25,0 bar

 • Hög processäkerhet: Flerskiktsmembran med inbyggd membranbrottssignalering och en övertrycksventil inbyggd i hydrauliken
 • Hög processkvalitet: Doseringens reproducerbarhet bättre än ±1 %
 • Stort användningsområde, lätt att anpassa till kapacitetskrav och till dosermediet
Mer info Spara pump